Kontakt Boka pass Inspiration

Våra tjänster

 

Det spelar ingen roll om du inte är en träningsfantast när du kommer hit till oss, ALLA människor har en vardagshälsa att förvalta till det bästa för sig själv och för nära å kära i detta livet, här och nu...
JAG ger dig kunskapen och du lägger ribban för vad just DU vill uppnå och DU gör jobbet med MIN stöttning!!

Vardagsrörelser som vi ser som självklara, bära kassar, laga mat, köra bil, klä på sig, gå i trappor...hur gör du det vardagliga?

Så som du alltid gjort eller tänker du på hur du ska kunna göra dessa momenten även när du når en högre ålder och använder kroppen utifrån detta tankesättet? Använder du kroppen på ett skonsamt sätt eller sliter du onödigt mycket på den i onödan?

Det är inte mycket som krävs för att du ska kunna få en bättre vardagshälsa nu och även i framtiden, det är en medvetenhet och kunskap kring hur din kropp fungerar här och nu i kombination med vad du vill kunna göra på din fritid å ditt arbete.
Hos mig på Kom å Hälsa räcker jag dig verktyg, individanpassar din träning även i gruppassen, jag ger tips på hur du kan tänka kring ergonomi på ditt arbete å även kosten. Det finns inget "quick fix", tack å lov för då hade vi ju missat den häftiga livsresan den där vi lär oss så mycket om oss själva å livet!

Jag samarbetar även med bla. Lifestyle Coachen Karolin, Medicinska massören Tina, Energirådgivaren Anna, Thaimassören Nunti, de olika konditionsidrotternas Jonas å Studieförbundet Vuxenskolan för att knyta ihop säcken som en enkelhet för dig, allt under samma tak. Vill du få mer kunskap om hur du kan tänka kring å aktivt påverka din kropp, knopp å själ är det här du bör vara. johanna@komahalsa.se

 

K coaching

K:et i K coaching står för Karolin och i mitt arbete ligger fokus på ”hjälp-till-självhjälp”. Jag arbetar utifrån filosofin att vi alla har kapacitet och möjlighet att hitta våra egna svar!

Coaching bygger sin idé på en teoretisk hållning, som menar att vi människor själva är våra egna bästa experter – ingen kan därför vara expert på någon annans liv. För vem, förutom du själv kan svara, på frågor som ex;

Vart är du på väg!?

Hur långt vill du gå!?

Hur!? När!?

Själva ordet coaching kommer ursprungligen från idrottsvärlden, men numera är coach och coaching ett eget yrke, tydligt skilt från terapi, mentorskap, rådgivning och konsultverksamhet. Kärnan, essensen av coaching, är att hjälpa människor att utvecklas på det sätt de själva önskar och vill!

En person, som vill lära sig att cykla, kan vända sig till en terapeut, konsult, mentor eller coach. Det terapeuten gör, är att uppmuntra personen att tala om sin rädsla, för att lära sig cykla. Konsulten förklara hur man gör, när man cyklar. Mentorn å sin sida hoppar upp på cykeln, och visar hur man gör, när man cyklar. Coachen uppmuntrar personen att själv hoppa upp på cykeln och springer sedan bredvid, tills personen lärt sig cykla själv.

Bergg, ME. (2004 s 9). Coaching-att hjälpa ledare och medarbetare att lyckas. Lund: Studentlitteratur

För vem? För alla!

Jag möter såväl vuxna, unga vuxna som ungdomar i mitt arbete. Det är för dig privat eller för medarbetare och ledare/chefer på företag eller verksamheter. Alla erbjuds möjligheter till professionell- och personlig utveckling och växande. Genom konstruktiv dialog, aktivt lyssnande, framåtriktande frågor och feedback, uppmuntras du att ta dig till nästa utvecklings- och resultatnivå. Mer information om metoden, klicka här.